Wikia

encyklopedie Star Treku

Třída Nebula

Diskuse3
1 709stránek na
této wiki
Třída Nebula
USS Prometheus - Nebula
Typ lodi: průzkumník, těžký křižník
Délka: 442,23 m
Šířka: 318,11 m
Výška: 130,43 m
Palub: 32
Hmotnost: 3,309,000 tun
Posádka: 750, evakuační limit 9,800
Rychlost: cestovní: Warp 6

kritická: Warp 9.5

Zbraně: phasery třídy X

odpalovače fotonových torpéd

(Fotonová torpéda)

Obrana: Štítový systém

Standardní duraniový/tritaniový dvouvrstvý trup + pancíř s vysokou hustotou

standardní pole strukturální integrity

Výskyt (hlavně): Star Trek: First Contact

(TNG: "The Wounded")

(TNG: "Redemption, 1. část")

(TNG: "Redemption, 2. část") (TNG: "Interface")

(DS9: "Waltz")

(DS9: "Explorers")

(TNG: "Sarek")

Příklady lodí:
USSHonshu

Třída Nebula je třídou lodí Federace.

Historie Editovat

Vývoj Editovat

Třída Nebula vznikala ve 40. - 50. letech 24. století. Hvězdná flotila chtěla více ekonomická plavidla, která by byla schopná plnit stejné mise jako plnily plavidla větší, a proto vznikla sestřenice třídy Galaxy. Oba typy lodí, jak třída Galaxy, tak třída Nebula mají mnoho podobného - talířová sekce, inženýrská sekce, systémy. Nebula je narozdíl od Galaxy menší a kompaktněší, přičemž disponuje podobným vybavením.

Třída Nebula měla být jakýmsi pokračovatelem třídy Miranda. Rozvržení trupu je podobné, a je zde také odjímatelný modul, který je umístěn na zádi lodi, připevněn na pylonu těsně za talířovou sekcí. Tento modul je velmi užitečný, neboť těmto lodím dovoluje specializovat se na různé obory. Existuje např. modul vědecký, bojový či podpůrný warp gondolový.

Lodě třídy Nebula byly pravděpodobně budovány v Loděnicích 40 Eridani A a San Franciských docích. Jejich pohonné systémy byly navrženy divizí Yoyodyne.

Služba ve flotile Editovat

Ussbellerphon and ussyamaguchi

USS Bellerophon útočí na Borgskou krychli

V roce 2367 se několik lodí třídy Nebula zůčastnilo katastrofální bitvy u Wolf 359. USS Bellerophon zde zaútočila na Krychli Borgů společně s lodí USS Yamaguchi (DS9: "Emissary"). Bitvy se zúčastnila také loď třídy Nebula USS Melbourne. (TNG: "The Best of Both Worlds")

Stejného roku byla loď třídy Nebula USS Phoenix členem stráže, která zničila Cardassijskou základnu a několik lodí, a to očividně bez jakékoliv provokace. Kapitán Phoenixu Benjamin Maxwell, si byl totiž jistý, že převážejí vojenské, nikoliv vědecké vybavení. (TNG: "The Wounded")

Později téhož roku se několik loďí třídy Nebula stalo součástí taktického uskupení sestaveného kapitánem Picardem. Úkolem této flotily bylo hlídat hranice mezi Klingonskou říší a Romulanským hvězdným impériem během Klingonské občanské války. Této mise se zůčastnily lodě USS Sutherland a USS Merrimac. (TNG: "Redemption II")

Miranda oberth nebula

Loď USS Farragut spolu s loděmi třídy Miranda a Oberth opouštějí orbitu Veridianu III

V roce 2371 byla loď třídy Nebula USS Farragut, v doprovodu dalších dvou lodí, vyslána do systému Veridian, aby z tamní planety Veridian III vyzvedla přeživší posádku zničené lodi USS Enterprise-D ("Star Trek Generations"). O dva roky později byla tato loď zničena Klingony během Druhé války Federace s Klingony. (DS9: "Nor the Battle to the Strong")

V roce 2373 se několik lodí této třídy, včetně lodi USS Lexington, zúčastnilo druhé bitvy s Borgy v Sektoru 001. ("Star Trek: First Contact")

V roce 2374 byla loď USS Honshu třídy Nebula poslána na Základnu 621. Na palubě měla Gula Dukata, který se měl na této základně zodpovídat ze svých válečných zločinů, nicméně loď byla během cesty zničena flotilou Cardassijských útočných plavidel. (DS9: "Waltz")

Později téhož roku odcizili Romulanští agenti tajné služby Tal Shiar experimentální plavidlo USS Prometheus. K jejich stíhání byla vyslána loď třídy Nebula USS Bonchune, ovšem byla rychle zneschopněna. (VOY: "Message in a Bottle")

Lodě třídy Nebula se účastnily také několika bitev Dominionské války, a to především Druhé bitvy u Chin'toky a konečné Bitvy o Cardassii. (DS9: "The Changing Face of Evil"; "What You Leave Behind")

Technická data Editovat

Konstrukční parametry Editovat

Trup lodí třídy Nebula je rozdělen na trup primární a sekundární. Primární trup je velmi podobný primármu trupu lodí třídy Galaxy. Protože jsou lodě této třídy budovány jako čistě účelové, mohou se konstrukce trupů na jednotlivých plavidlech drobně odlišovat. Mezi základní, společné znaky ovšem patří pozice modulu můstku ma palubě 1, umístění dorsální i ventrálních phaserových drah či kapitánovy jachty. Nepatrně lišit se může umístění i počet okenic a únikových modulů.

Talířové sekce lodí třídy Nebula a jejich sestřenic třídy Galaxy jsou téměř totožné, ovšem pokud se zaměříme na trup sekundární, najdeme mnohem znatelnější rozdíly. Jedním z nich je především umístění sekundárního trupu a jeho propojení s talířem. Není zde totiž žádný spojovací krk, jako u třídy Galaxy. Sekundární trup je na ten primární přímo "nalepen". V přední části sekundárního trupu se nachází parabola deflektoru, na spodní části potom phaserová dráha.

Součástí sekundárního trupu jsou také warp gondoly, které nesou dva mohutné pylony stočené dospodu. Warp gondoly totožného designu nalezneme také na lodích třídy Galaxy. V zadní části sekundárního trupu se potom nachází pylon nesoucí odjímatelný modul.

Variantní konfigurace Editovat

Lodě této třídy jsou plně účelová plavidla a jsou budována pro různé úkoly a mise, ať už diplomatické, vědecké či bojové. Každý typ mise vyžaduje jiný typ vybavení, a proto jsou lodě této třídy vybaveny odjímatelnými moduly.Rozvržení palub Editovat

 • Paluba 1 - můstek, kapitánova pracovna, konferenční místnost, nouzové transportéry
 • Paluba 2 - konferenční místnost 2-5, replikátor, nouzové transportéry, enviromentální monitorovací systémy, planetární kartografie, transportní místnost 1
 • Paluba 3 - konferenční sál 6,7 a 8, přestávková (odpočinková) místnost pro posádku, jídelna, hostinský prostor, kontrolní středisko prostoru pro raketoplány, uzamčená organizační místnost
 • Paluba 4 - hlavní hangár, nákladový prostor 1-2, hlavní bezpečnostní ředitelství, nácviková zařízení pro bezpečnost, phaserová pole - skupina EPS uzlů
 • Paluba 5 - transportní místnost 2-3, nákladový prostor 3-6, zpracování nákladu, hangár 2-3, uzamčené místnosti, odpočinkové místnosti
 • Paluba 6 - kajuty kapitána a prvního důstojníka, kajuty pro VIP hosty, hlavní počítačové jádro
 • Paluba 7 - kajuty starších důstojníků, kajuty pro hosty, hlavní počítačové jádro (prochází palubou 6 a 7)
 • Paluba 8 - hlavní ošetřovna, márnice, lékařské laboratoře, ordinační oděvy, vědecké laboratoře 1-3, lékařská úroveň
 • Paluba 9 - hvězdná kartografie, kajuty, biofyzikální laboratoř, vědecká laboratoř 4, pohotovostní týmy
 • Paluba 10 - hvězdná kartografie (prochází palubou 9 a 10), transportní místnost 4, laboratoře pro analýzu planet, laboratoře pro dešifrování cizích jazyků, vědecká laboratoř 5-6, kajuty, systémy podpory života
 • Paluba 11 - věznice a bezpečnostní úroveň, zbraňové zámky, sklad zbraní, kontrola phaserů
 • Paluba 12 - kontrolní oblast, simulátor 12 (pouze pro účely bezpečnosti)
 • Paluba 13 - kajuty mladších důstojníků, kajuty, malá restaurace a odpočinková místnost, tělocvična, veřejné uzamčené místnosti, simulátor 3-5, odpočinková místnost s výhledem na hvězdy, konferenční sál 9
 • Paluba 14 - arboretum, malá ZOO, restaurace s výhledem na hvězdy
 • Paluba 15 - kajuty, odpočinková místnost s výhledem na hvězdy
 • Paluba 16 - bojový můstek, odpočinková místnost, univerzální kajuty, volné kajuty, kajuty civilistů
 • Paluba 17 - simulátor 6, kadeřnictví, sklady, odpočinková místnost, skladová oblast, zabezpečená skladiště pro cennosti, hlídání dětí, škola, poradcova kancelář, schůzovní místnosti, malé arboretum
 • Paluba 18 - kajuty pro civilisty, nákladový prostor 7-8, modlitebna
 • Paluba 19 - kajuty pro civilisty, malá rekreační zařízení
 • Paluba 20 - kajuty pro civilisty, pohotovostní týmy
 • Paluba 21 - nákladový prostor 9-10, skladištní úroveň, nákladní operace
 • Paluba 22 - kajuty pro civilisty, kontrola senzorů
 • Paluba 23 - kajuty pro civilisty, kajuty
 • Paluba 24 - kajuty pro civilisty, kajuty, modlitebna
 • Paluba 25 - nákladový prostor 11-12, kajuty
 • Paluba 26 - systémy podpory života, inženýrská podpora
 • Paluba 27 - kajuty (především pro inženýry), pohotovostní týmy, inženýrská podpora
 • Paluba 28 - nákladový prostor 13-15 (15 je větší - pouze pro inženýrské účely), podsystémy senzorů
 • Paluba 29 - strojovna, torpédomety, inerciální tlumiče, senzory dlouhého dosahu, sklad deuteria
 • Paluba 30 - impulzní motory, sklad antihmoty, kontrola deflektoru, navigační reflektor
 • Paluba 31 - sklady vody, senzory krátkého dosahu, gondolové prostory, systémy pole strukturální integrity, podsystémy replikátorů, dočasná kryogenní paměť
 • Paluba 32 - vstřikovače reakčního jádra warp motorů, energetické transformátory, emitor vlečného paprsku, zadní phasery, pohotovostní týmy, zadní torpédomety

Přestavba Editovat

Nebula class, the changing face of evil

Modernizovaná loď třídy Nebula

V roce 2370, podstoupily lodě třídy Nebula přestavbu a modernizaci, která je ještě více přiblížila vzhledu třídy Galaxy. Přestavěn byl především sekudární trup, který dostal deflektor třídy Galaxy. Několik těchto modernizovaných lodí třídy Nebula bylo součástí Federační útočné flotily, která byla poslána, aby zastavila ofenzivu Dominionu a Breenů v systému Chin'toka. (DS9: "The Changing Face of Evil")

Velící a kontrolní systémy Editovat

Můstek Editovat

Můstek lodí třídy Nebula je plně modulární, to znamená, že modul můstku lze z primárního trupu vyjímat. To vysvětluje hned několik variant můstku na plavidlech této třídy. Například můstek na lodi USS Sutherland je zcela jiný, než můstek na lodi USS Prometheus. Odlišnost vzhledu můstků na jednotlivých plavidlech této třídy může být dána také jejich rozdílnou specializací. Na Sutherlandu působí můstek menším a temnějším dojmem, ve střední části mu dominuje především kapitánovo křeslo, které je obklopeno kovovým "plotkem". Za křeslem se nachází stěna se vstupním portem k počítači.

Můstek lodi USS Prometheus je naproti tomu mnohem větší. V centrální části se nachází jen kapitánovo křeslo. Za křeslem je dekorativní stěna, na které je uprostřed umístěna plaketa se jménem lodi. Po stranách, na pravoboku i levoboku se nachází vědecké konzoly. Přední části můstku dominuje velká výhledová obrazovka, před níž se nachází dvě konzoly, pravděpodobně se jedná o kormidlo a stanici Operačního důstojníka. Tyto konzoly mají podobný design, jako obdobné konzoly na můstku lodí třídy Galaxy.Taktické systémy Editovat

Množství obranných a zbraňových systémů lodí třídy Nebula se liší podle jejich specializace. Na lodi třídy Nebula vybavené bojovým modulem nalezneme určitě více zbraní než na lodi vybavené modulem vědeckým. Zbraňový a obranný potenciál lodi s vědeckým modulem není přesně znám, ovšem víme, že je vybavena nejméně třemi phaserovými drahami. Dvě dlouhé dráhy se nacházejí na talíři, jedna na dorsální, druhá na ventrální straně. Třetí dráha se potom nachází na spodní straně sekundárního trupu.

Na lodích třídy Nebula vybavených bojovým modulem se potom nachází celkem 8 phaserových drah. Dvě dlouhé dráhy opisují tvar talířové sekce. Jedna dráha se nachází na svrchní, druhá na spodní straně. Další tři phaserové dráhy se potom nacházejí na sekundárním trupu. Jedna dráha jej opisuje na spodní části, další dvě dráhy nalezneme na pylonech nesoucích warp gondoly. Zbývající tři phaserové dráhy jsou pravděpodobně součástí odjímatelného bojového modulu. Tento modul je dále vybaven také dvěma odpalovači fotonových torpéd. Jeden je namířen dopředu, druhý dozadu.

Kánonem schválené lodě Editovat

Pojmenované lodě
Nepojmenované lodě
Nepotrvzené lodě

Dodatky Editovat

Výskyt Editovat

Pozadí Editovat

Studiový model lodi třídy Nebula byl navržen Edem Miareckim (počáteční prototyp) a doladěn Rickem Sternbachem a Mikem Okudou (standartní verze). Model byl postaven Greigem Jeinem.

USS Leeds at DS9

Úvodní titulková sekvence seriálu Deep Space Nine zobrazující loď třídy Nebula

Loď třídy Nebula pojmenovaná USS Leeds se objevila v sekvenci úvodních titulků seriálu Star Trek: Deep Space Nine. Tyto úvodní titulky byly poprvé promítnuty v epizodě "The Way of the Warrior".

V síti Wikia

Náhodná Wiki